Piogeni granulom je benigna tvorevina kože koja pokazuje vrlo brz rast i lako krvari na dodir. To su čvrste  strukture koje su prekrivene kožom crvenkaste ili mrke boje, veličine do 10 mm.

Mogu biti na peteljci ili širokoj bazi. Najčešće se javljaju na glavi, vratu i ekstremitetima.

Leče se hirurškom ekscizijom promene ili radiotalasima.