Mladeži su benigne pigmentne promene na koži, koji predstavljaju grupaciju melanocitnih ćelija.

mladezi1Melanocitne ćelije prozvode pigment melanin koji daje boju kožii štiti našu kožu od štetnog dejstva UV zračenja. Mogu se javiti na rođenju, kada govorimo o kongenitalnim nevusima, ili nastati tokom života tzv. stečeni nevusi.
Većina mladeža na telu je bezopasna, ali postoje i oni koji imaju šansu da pređu u melanom, te je stoga redovno praćenje neophodno u prevenciji melanoma.
Tipični mladeži su svetlo do tamno braon boje, pravilnog simetričnog oblika, jasnih ivica. Mogu biti u ravni kože ili iznad nje i tokom života se bitnije ne menjaju.
Atipični mladeži su obično veći od 6mm prečnika, asimetrični, sa nepravilnim ivicama i različitom pigmentacijom u samom mladežu. Smatraju se prekancerozama i zahtevaju praćenje i dijagnostiku.

Klinički pregled mladeža obavlja se po ABCDE principu, gde pratimo A-simetriju, B-order (ivice), C-olor (boju), D-iametar (prečnik veći od 6 mm) i E-voluciju (nagli rast, svrab, krvarenje, bol).

Sumnjive promene zahtevaju dodatni dermoskopski pregled, nakon čega se postavlja indikacija za hirurškim uklanjanjem mladeža i obaveznom patohistološkom verifikacijom.