Dupuytrenova kontraktura je bolest koja zahvata površinsku fasciju dlana i prstiju. ? dobru korekciju kontrakture zglobova s minimalanim brojem komplikacija te pacijentu omogućuje brz povratak funkcije šake.

Dupuytrenova kontraktura je bolest koja zahvata površinsku fasciju dlana i prstiju.

Tokom bolesti najpre dolazi do pojave potkožnih čvorića na dlanu,potom se formiraju trake koje se pružaju ka prstima i na kraju dolazi do savijanja prstiju ka dlanu i ukočenosti zgloba. Uzrok nastanka Dupuytrnove kontrakture je delimično pznat. Značajnu ulogu igra nasledni faktor.Češće se javlja kod muškaraca nego žena (10:1). Obično se pojavljuje iza 40-te godine života. Često je udružena sa šećernom bolesti, epilepsijom, alkoholnom cirozom jetre.
Povreda se smatra za jedan od mogućih uzroka ove bolesti. Dupuytrenova kontraktura najčešće zahvata 4. prst, zatim 5. prst, potom srednji prst, palac i kažiprst veoma retko. Razvoj bolesti je neizvestan i teško je predvideti koliko brzo će bolest napredovati i u kom opsegu će se razviti.

Najčešće se pacijenti javljaju lekaru zbog nemogućnosti ispružanja prsta, ili prstiju, što otežava svakodnevne i profesionalne aktivnosti (rukovanje, kopčanje dugmadi, rad na računaru..). Bolovi se javljaju veoma retko. Kod uznapredovale kontrakture dolazi do gužvanja i skvrčavanja kože u pregibnim regijama.

Dijagnoza se uspostavlja kliničkim pregledom, tako da je retko potrebna dodatna dijagnostika. Ovu bolest ranijim stadijumima, treba razlikovati od stenozirajućeg tenosinovitisa, gangliona, oštećenja, neurofibroma i ožiljaka.

Lečenje Dupuytrenove kontrakture je operativno, mada se uvode i neoperativne metode koje podrazumevaju davanje injekcija kortikosteroida i enzima kolagenaze u same čvorove i trake zadebljale dlanske fascije. Najčešće koristimo metodu parcijalne (delimične) fasciektomije, koja ima minimalne komplikacije i omogućava relativno brzo vraćanje funkcije šake.