Hemangiomi su dobroćudne promene koje nastaju umnožavanjem endotelnih ćelija krvnog suda. Obično su to crvene do bordo promene, u nivou kože ili iznad nje, bezbolne, obično bez funkcionalnih smetnji.

Dijagnostikuju se kliničkim pregledom, ponekad je neohodna i dodatna dijagnostika koja podrazumeva ultrazvuk ili kompjuterizovanu tomografiju.

Kod dece se većina hemangioma spontano povlači, a neke je potrebno i ukloniti.