BLEFAROPLASTIKA

Vremenom koža gubi svoju elastičnost i čvrstinu , što se najpre uočava na očnim kapcima gde je ona i najtanja. Gubitkom elastičnosti dolazi do pojavljivanja bora koje se vremenom produbljuju, javlja se višak kože, kao i kesice oko očiju, što osobi daje umoran, tužan i znatno stariji izgled.

Višak kože i masni jastučići na kapcima mogu se odstraniti isključivo hirurškim putem, operativnim zahvatom koji se naziva blefaroplastika.

Blefaroplastika je jedna od najčešće primenjivanih metoda podmlađivanja, vrlo je efikasna sa trenutno vidnim rezultatima.

INDIKACIJE za blefaroplastiku su višak kože na kapcima, bore oko očiju, nakupine masnih jastučića koje kapcima daju naduven izgled, smanjeno vidno polje usled spuštanja viška kože preko donjeg ruba kapka.

PREOPERATIVNA PRIPREMA podrazumeva adekvatnu anatomsku analizu koja obuhvata procenu i merenje viška kože, mišića i masnih jastučića, visinu supratarzalne brazde, poziciju obrve i gornjeg orbitalnog luka, kao i eventualno postojanje ptoze kapaka.

OPERACIJA se može izvesti u lokalnoj ili opštoj anesteziji, nakon adekvatnog preoperativnog planiranja i merenja. Sastoji se u odstranjivanju viška kože, remodeliranju masnih jastučića, uz eventualnu redukciju mišića. Rezovi se plasiraju u postojeće prirodne brazde i nabore , tako da je ožiljak gotovo neprimetan. Konci se uklanjaju nakon sedam dana.