Mnogi ljudi se osećaju neprijatno zbog prominencije ili deformiteta ušnih školjki. Ovi nedostaci se mogu uočiti u svim starosnim grupacijama. Muškarci teže sakrivaju ovaj estetski nedostatak, posebno kada imaju kratku kosu, dok žene to prekrivaju odgovarajućom frizurom i dugom kosom. Deca su često izložena zadirkivanju i izrugivanju od strane vršnjaka.

Korekcija ušiju poznatija kao otoplastika, može da poboljia oblik, poziciju i konfiguraciju uha. Njome korigujemo urodjene anomalije uha, koje vremenom postaju sve izraženije, ili deformitete stečene tokom života. Ovom korekcijom kreiramo prirodan oblik i doprinosimo harmoniji i ravnoteži lica. Često korekcijom manjih deformiteta možemo dobiti višestruku korist u poboljšanju izgleda i samopoštovanja.

PROMINENTNE (KLEMPAVE ) UŠI

Klempave uši podrazumevaju odstupanje ušne školje od glave, urođena je anomalija koja se rešava isključivo hirušikim putem. Operacija se najčešće izvodi nakon šeste godine, kada je aurikula već formirana, a pred polazak u školu, kako bi se izbegla emocionalna i psihološka nestabilnost deteta.

Podrazumeva se da se ova operacija može uraditi i u starijem životnom dobu. Operacija se najčešće radi u lokalnol anesteziji, pri temu se koriguje položaj ušne školjke, redefinišu anatomske strukture, uz postizanje prirodne konfiguracije uha. Operativna tehnika koja se primenjuje podrazumeva individualni pristup i prilagodena je svakom pacijentu ponaosob. Operacija traje 1-2 sata, nakon cega je neophodna imobilizacija do sedam dana. U postoperativnom periodu pacijenti bi trebalo da izbegavaju teže fizičke aktivnosti i sportove. Moguća je pojava hematoma, kao i hipertofidnog ožiljka, ali izborom adekvatne hirurške tehnike te komplikacije su svedene na minimum.

Psihološki aspekt ove operacije je veoma važan, jer radikalno rešavanje problema prominentnih ušiju doprinosi boljem socijalnom prilagođavanju, formiranjem zadovoljne osobe sa više samopouzdanja.