To  kompresivni sindrom lakatnog živca u Guyonovom kanalu, koji se nalazi u korenu dlana u projekciji malog prsta.

Nastaje kod učestalog opterećenja ručnog zgloba, zbog mehaničkog pritiska, prilikom korištenja štaka, vožnje bicikla… Može nastati i zbog povrede ručnog zgloba, preloma kostiju ručja, tumora ili aneurizme arterije, što doprinosi pritisku na nerv i propratnim simptomima.

U zavisnosti od nivoa kompresije na živac smetnje mogu biti motorne, senzitivne i kombinovane. Ispoljavaju se kao bol, trnjenje, žarenje duž četvrtog i petog prsta, nesigurnost i slabost pokreta hvatanja prstima, atrofija mišića.

Dijagnoza se postavlja kliničkim i RTG pregledom, kao i elektromioneurografijom (EMNG).

Lečenje može biti neoperativno i operativno. Neoperativno se sastoji i od mirovanja imobilizacije pomoću ortoze, nakon čega se pristupa fizikalnoj terapiji. Operativno lečenje se sastoji u presecanju volarnog karpalnog ligamenta čime se smanjenje pritiska na nerv u samom kanalu.