Za većinu žena period trudnoće i dojenja, kao i dobitka ili gubitka na težini, doprinosi da dojke postaju opuštene i gube prethodni oblik i veličinu. Sve to može doprineti gubitku samopouzdanja i uticati na kvalitet života.

Pod suspenzijom – podizanjem dojki podrazumeva se uklanjanje viška kože sa učvršćivanjem i remodilaranjem tkiva, radi dobijanja dobrog oblika ipunoće dojki, kao i nove pozicije bradavice, sa što prirodnijim izgledom.

U slučaju nezadovoljstva voluminoznošću dojki može se kombinovati sa augmentacijom, odnosno plasiranjem silikonskih implantata.