Himenoplastika je reparacija himena, tanke membrane koja se nalazi na ulazu u vaginu. Žene se najčešće odlučuju za ovaj zahvat iz kulturoloških, verskih ili psiholoških razloga.