BAZOCELULARNI KARCINOM KOŽE

Bazocelularni karcinom je najčešći karcinom kože . Nastaje u epidermu, površinskom sloju kože. Izuzetno retko metastazira, lokalno je invazivan i ima sklonost ka recidiviranju( ponovnom javljanju).Najčešće se javlja na delovima kože često eksponiranim suncu, na licu, vratu, šakama. Manifestuje se u vidu crvenkaste fleke, ružičastog čvorića ili ranice na kojoj se formira krasta koja otpada. Leči se hirurškim putem – radikalnom ekscizijom tumora.

PLANOCELULARNI KARCINOM KOŽE

Drugi naziv za ovaj tumor je spinocelularni karcinom i on ima sve karakteristike maligne bolesti. Može da da lokalne i udaljene metastaze. Sklonost ka ovom tipu tumora imaju osobe svetle puti, sa pegama, koje su često izlagane UV zračenju. Najčešće se javlja na izloženim delovima tela (nos, čelo, ušne školjke , šake), sa neupadljivim početkom, promenama u vidu čvorića koji mogu da krvare na dodir. Moguća je infiltracija okolnog tkiva, kao i mogućnost metastaziranja u regionalne limfne čvorove ili udaljene organe. Lečenje je isključivo hirurško- radikalna ekscizija tumora.

MELANOM

Melanom je maligna neoplasma koja potiče od melanocita i nevusnih ćelija. Mogu se pojaviti bilo gde na koži, ali najčešće na trupu i ekstremitetima, nakon alteracije postojećeg mladeža ili na nepromenjenoj koži. S toga je ABCDE pravilo veoma korisno u prepoznavanju potencijalnih melanoma. Pojava asimetrije, nejasnih ivica, promena boje i prečnika, oblika, svrab , krvarenje ukazuje na sumnjivu promenu koju treba hirurški ukloniti i poslati na patohistološku verifikaciju. Melanomi daju lokalne metastaze, satelite, in tranzit , regionalne i udaljene metastaze. Radikalna hirurška ekscizija je jedini način lečenja primarnog tumora. U zavisnosti od stadijuma bolesti primenjuje se disekcija regionalnih limfnih čvorova i adjuvantna terapija. Najsigurniji način za borbu protiv melanoma je prevencija.