Ginekomastija predstavlja uvećanje muških grudi.

Muškarci koji pate od ovog poremećaja ne mogu da prihvate svoj izgled, stide se svog tela, što znatno utiče na njihov prihofizički status.
Može se javiti tokom adolescencije usled hormonske neuravnoteženosti, kao i kod starijih osoba usled smanjenja nivoa muškog polnog hormona. Do uvećanja muških dojki može doći i zbog nepravilne ishrane, preterane upotrebe nekih lekova, alkohola i droga, ali i usled promena na testisima, štitnoj i nadbubrežnoj žlezdi.
Ginekomastiju treba razlikovati od pseudoglnekomastije ili lipomastije, koja predstavlja nakupljanje masnog tkiva u muškim dojkama, bez žlezdane proliferacije.

Tretman ginekomastije

12562839_172819336414852_2118595533_oNakon detaljnog kliničkog pregleda, neohodno je uraditi analize krvi, odrediti nivo odredenih hormona i biohemijskih parametara, kao i ultrazvučni pregled dojki. Po izvrienim pretragama pristupamo operativnom lečenju. Operacija se može izvesti kod muškaraca svih uzrasta koji su u dobroj psihofizičkoj kondiciji. Najbolji rezultati postižu se kod mladih osoba koje imaju čvrstu kožu sa dovoljno elastičnosti, koja se prilagođava novim konturama tela. Ukoliko postoji žlezdana hipertrofija sa akumulacijom masti, uklanjanje žlezdanog tkiva kombinujemo sa liposukcijom. Ožiljak je pozicioniran oko areole, gotovo neprimetan. Ukoliko postoji višak kože on se mora ukloniti, s tim što je i ožiljak tada primetniji. Operacija se izvodi u opštoj anesteziji, traje oko sat vremena. Postoperativno su mogući diskretni otoci i podlivi koji se u nekoliko narednih dana povlače.

U postoperativnom toku treba izbegavati tešku fizičku aktivnost, alkohol i pušenje i pridržavati se predloženog higijensko-dijetetskog režima.