LIPOSUKCIJA

Liposukcija je hirurška metoda kojom se planiranom aspiracijom – isisavanjem masnog tkiva iz odredjenih delova tela, poboljšava oblik tela. Oblik (harmonija) tela narušena je nakupinama masnog tkiva u pojedinim delovima tela. Postoje odredjene ( predilekcione) regije tela, kao što su prednji trbušni zid, bedra,bokovi, područje unutrašnje strane kolena, nadlaktica,podbradak. Liposukcija nije metoda mršavljenja, već metoda skulpturiranja, oblikovanja tela.
Samoj proceduri aspiracije nakupina masnog tkiva prethodi ubrizgavanje tečnosti, u cilju lakše aspiracije i sprečavanja krvarenja. Ova metoda zahteva upotrebu posebnih kanila. Nakon procedure, primenjuju se posebni elastični kompresivni zavoji, da bi pospešili retrakciju opuštene kože i smanjili krvne podlive. Rezultat je bolji kod mladjih osoba, jer je koža elastičnija.